news image

فرصت حضور دانش آموزان پژوهشگر در نمایشگاه بین المللی ایران هلث

1403-02-19

بنیاد علم و فناوری مصطفی با همکاری نمایشگاه بین المللی ایران هلث امکان حضور دانش آموزان پژوهشگر را در این رویداد تحت عنوان کافه علم را فراهم نموده است. تا دانش اموزان در کنار موسسات و شرکتهای مرتبط با تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دستاوردهای خود را برای عموم به نمایش بگذارند. پنجاه دانش اموز منتخب پس از ارسال فیلم های دستاوردهای خود فرصت حضور در نمااشگاه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت تا یکم خرداد را خواهند داشت. و در روز ۳۱خرداد ضمن شرکت در کارسوق پروژه های خود را ارایه و داوری خواهند شد.

Noor@mstfdn.org : تماس با ما

+۹۸۹۰۲۳۷۰۲۶۱۶
۰۲۱-۸۸۸۵۶۴۷۸