منتخبان

دوره سوم


قانون سوم نیوتن


پل تحرک


ماشین موج


قانون پایستگی انرژی


شبیه سازی اکو با فنر پلاستیکی


ایستادن روی لیوان های کاغذی

Noor@mstfdn.org : تماس با ما

+۹۸۹۰۲۳۷۰۲۶۱۶
۰۲۱-۸۸۸۵۶۴۷۸